Like this event

Allemansrätten

Tack vare allemansrätten kan alla röra sig fritt i den svenska naturen. Men det finns vissa saker du måste tänka på när du är ute och vandrar, campar, klättrar, plockar blommor eller gör något annat i naturen.

I Sverige har alla rätt att vistas i naturen. Inte bara inom begränsade områden - som i de flesta andra länder - utan så gott som överallt. Vi kan åka båt på annans vatten, gå iland på stränderna, bada, övernatta i tält. På vissa vatten kan vi också fiska. Allt detta kallas allemansrätten. Med denna frihet följer också ett ansvar. Vi får inte skada natur eller odlingar, störa djurlivet eller inkräkta på tomtmark. Grundregeln för allemansrätten är: inte störa-inte förstöra.

Här kan du se en film från Naturvårdsverket om allemansrätten:

Här hittar du mer information ifrån Naturvårdsverket kring allemansrätten!

Här hittar du en mer barnanpassad version om allemansrätten.