Proposition Agria Star of Tomorrow 5-6 år

Här hittar du information för 5-6 års hoppning i Agria Star of Tomorrow.

Öppen för

Öppet för 5- och 6-åriga svensk- och utlandsfödda hästar. 6-åriga ston som har haft föl kan delta i 5-årsserien. OBS! Fölet måste ha levt minimum 4 månader. Föl får inte medföras på tävlingsplatsen. Om sto som haft föl tävlar eller kvalar för Agria Star of Tomorrow redan som 5-åring, kan den som 6-åring inte starta i 5-årsklassen igen utan får starta i 6-årsklassen. 7-årigt sto som haft föl får inte delta i 6-årsserien. Arrangören förbehåller sig rätten att bjuda in 10 utländska ekipage.

Serieanmälan

Anmälan sker via https://db.jonkopinghorseshow.com Du betalar anmälningsavgiften direkt vid anmälan, 1450 kr (inkl. moms 6 %). Om du anmäler 6-årigt fölsto i 5-årsserien, ange detta i anmälan samt skicka in kopia på pass/registreringsbevis, alternativt länk från blup.se till kontor@jonkopinghorseshow.com

Deltagarbevis

Du kan börja kvala från och med att du har registrerat dig samt betalat in anmälningsavgiften. Godkända kval före betaldatum räknas inte.

Kvalificeringsplatser

Alla 2/regionala,3/ nationella och 4/5/elit- och internationella tävlingar i Sverige fr.o.m. fredag 28 februari t.o.m. söndag 4 oktober 2020.

Kval i utlandet

Till serien anmälda och svenskägda hästar kan kvala utomlands under kvalperioden. Även utlandsägda hästar ridna av ryttare med svenskt pass kan kvala utomlands. För att resultat ska räknas ska hästen starta lägst i 1,20 m för 5-åringar och lägst 1,30 m för 6-åringar. Resultatet räknas först när aktuell resultatlista mejlas till kontor@jonkopinghorseshow.com. Kvalresultaten ska godkännas av serieanordnaren.

Till semifinal 5-åringar

Häst som har gjort minst 3 felfria grundhoppningar i lägst 1,20 hoppning med bedömningar enligt TR III moment 302. Vid hoppning i två faser ska båda faserna vara felfria.

Till semifinal 6-åringar

Häst som har gjort minst 3 felfria grundhoppningar i lägst 1,30-hoppning med bedömningar enligt TR III moment 302. Vid hoppning i två faser ska båda faserna vara felfria.

Till semifinal 5- och 6-åringar

De 10 främst placerade hästarna i finalerna i respektive ålderskategori i Folksam Open under Falsterbo Horse Show 2020 är direktkvalade till semifinalen. Serieanmälan och betalning ska göras senast 1 september för att vara giltig. Vid återbud fylls listan på till och med plats 15.

Anmälan till semifinal

Färdigkvalade ekipage i Agria Star of Tomorrow publiceras löpande på Jönköping Horse Shows hemsida. Färdigkvalade ekipage publiceras vecka 41. Anmälan till Jönköping Horse Show sker via TDB enligt propositionen. Inga start- och veterinäravgifter.

Semifinal, utrustning

Enligt TR.

Semifinal 1

5-åriga hästar: 1,20 hoppning bed. A 6-åriga hästar: 1,30 hoppning bed. A

Semifinal 2

5-åriga hästar: 1,25 hoppning bed A 6-åriga hästar: 1,30 hoppning bed. A:0

Startordning i semifinalerna

Semifinal 1

Lottning. Ryttare som rider flera hästar får vid startanmälan ange i vilken inbördes ordning hästarna ska starta. Ryttare som rider flera hästar placeras med första hästen före ryttare som enbart rider en häst. Ange önskad startordning för hästarna till kontor@jonkopinghorseshow.com vid anmälan.

Semifinal 2

Omvänd startordning efter resultatet i semifinal 1. Vid likaplacering i semifinal 1 sker inbördes lottning.

Consolation

Hästar med mer än 12 fel i semifinal 1 går inte vidare till semifinal 2, utan kan starta innan semifinal 2 på 10 cm lägre hinderhöjder än i semifinal 2. Consolation är även öppen för hästar med bättre resultat i semifinal 1, som inte startas i semifinal 2.

Kval till final, 5-åriga hästar

De 30 bästa hästarna med lägst antal fel efter semifinal 1 och 2 går till final. Om två eller fler har samma antal fel som den 30:e placerade hästen, går häst(ar) med bästa resultat i andra semifinalen till final. Är även detta lika går alla dessa till final.

Kval till final, 6-åriga hästar

De 30 bästa hästarna med lägst antal fel efter semifinal 1 och 2 går till final. Om två eller fler har samma antal fel som den 30:e placerade hästen, går häst(ar) med bästa resultat i andra semifinalen till final.

Omgång 3/ Final, 5-åriga hästar

1,25 hoppning bed A:1a. Fel från omgång 1 och 2 medföljer till finalen. Endast hästar som hoppat felfritt i båda semifinalerna och finalen får delta i omhoppning.

Final, 6-åriga hästar

1,35 hoppning bed A:1a Fel från semifinalerna medföljer inte till finalen.

Startordning i finalerna

Omvänd startordning efter resultatet efter semifinalerna. Vid lika antal fel startar häst med bäst placering i semifinal två sist. Vid lika även då sker lottdragning. Ryttare som rider fler än 2 hästar har inte rätt till det startmellanrum som anges i TR. Deras hästar ska ridas i omvänd startordning efter resultatet efter semifinalerna. Har deras hästar lika resultat sker inbördes lottning.

Premier

Lägst 60 procent av anmälningsavgifterna delas ut i premierna. Fördelning anges i propositionen i TDB. Premier betalas ut enligt rutiner för SvRF:s nya utbetalningssystem. Finns F-skattsedelnummer ska F-skattsedelnummer anges. För premiemottagare utan F-skattsedel kommer A-skatt samt sociala avgifter att dras om totalt utbetalt belopp från arrangören 2020 överstiger ett halvt prisbasbelopp. För utländska deltagare dras artistskatt.

Ryttarbyte

Det är tillåtet att byta ryttare mellan semifinalerna samt mellan semifinal och final. Kvalregler enligt TR gäller.

Inträdesband på Jönköping Horse Show 31 oktober – 3 november

Ett ryttarband, ett partnerband, två hästägarband per häst.

Boende

Se www.jonkopinghorseshow.se

Meddelande till ryttare

Ryttarmeddelande publiceras via Equipe och på www.jonkopinghorseshow.se.

Frågor till serieanordnaren

Josephine Sjölin, 0730-60 04 40, josephine@falsterbohorseshow.com Sylve Söderstrand, sylve@jumpclub.se

Frågor till Svenska Ridsportförbundet

Robert Solin, robert.solin@ridsport.se, 0220-456 14

Tvist om regler

Scandinavian Horse Event Production AB och nationell samordnare hoppning SvRF i samråd.