! Detta evenemang har redan varit

100 år av glömska

En tillfällig utställning på Jönköpings läns museum med berättelser om och med kvinnor från hela länet. Deras egna berättelser om drömmar, livet och utmaningar som de stött på.

100 år av glömska är ett projekt för att synliggöra kvinnor i berättelser. Under några månader har man rest runt i Jönköpings län och möt kvinnor som delat med sig av sina livsöden. Dessa berättelser har samlats in och blivit till små filmer.

Genom att besöka utställningen kan du få inblick i olika kvinnors liv och villkor. Utställningen visar också en tidslinje över hur kvinnor levt de senaste hundra åren.

Jönköpings läns museum Dag Hammarskjölds plats 2, Jönköping Jönköping