Like this event

Gränna Kyrka

Grännas första kyrka uppfördes på 1100-talet, men ödelades i en brand 1889. Efter branden startade byggnationen av en ny kyrka, vilken invigdes 1895 och står kvar än idag.

Gränna kyrka ligger mitt i Gränna och dominerar stadens profil. Kyrkan är byggd på resterna av den ursprungliga stenkyrkan från mitten av 1100-talet, vars grund fortfarande finns bevarad under den nuvarande kyrkans golv.

Den gamla kyrkan byggdes om och till i flera omgångar under århundradena, bland annat bekostade Per Brahe den yngre ett nytt stentorn 1673. Större delen av kyrkan förstördes i en brand 1889. Man lyckades rädda många inventarier, bland annat altartavlan, ett medeltida nattvardsskåp, några ljusskåp och konstverk från branden. Det som räddades från branden kan du i dag se inne Gränna kyrkan.

Vägkyrka: Gränna kyrka är som regel öppen för besök i slutet av juni till början av augusti, med värd/värdinna, guidning, musik och kaffe.