Like this event

Västanåleden

Leden går genom vackra delar av biosfärområdet Vätterbranterna.

Länsstyrelsen i Jönköpings län beskriver Vätterbranten så här: "Den kraftigt kuperade terrängen i området ligger till grund för dess höga biologiska, kulturhistoriska och estetiska värden. Utsikten över Vättern från förkastningsbranten är lika storslagen och dramatisk, som det böljande kulturlandskapet österut är småskaligt och varierat."

Västanåleden är en rundslinga på 7,4km som går genom lövskog nära Vättern och även i brant tallskog. Du passerar Röttleån genom en djup ravin.

Här går både Franciskusleden och John Bauerleden och även Röttlestigen. I kombination med dessa leder och stigar finns det stora möjligheter att göra sin egen runda.

Karta

Parkering finns i anslutning till Västanå naturreservat.