Västanåleden

Leden går genom vackra delar av biosfärområdet Östra Vätterbranterna.

Länsstyrelsen i Jönköpings län beskriver Östra Vätterbranten så här: "Den kraftigt kuperade terrängen i området ligger till grund för dess höga biologiska, kulturhistoriska och estetiska värden. Utsikten över Vättern från förkastningsbranten är lika storslagen och dramatisk, som det böljande kulturlandskapet österut är småskaligt och varierat."

John Bauerleden ansluter i söder och holavedsleden i norr. Du kan påbörja leden var du vill då det är en rundslinga på ca 15km.

Karta

Sträckning: Rundslinga söder om Gränna
Längd: 15 km