Näs Jönsagård

Näs Jönsagård på södra Visingsö är ett vackert exempel på hur en ladugård kunde se ut för 200 år sedan.

Jönsagårdens ladugårdskomplex består av fyra hopbyggda och två fristående byggnader. Den central delen av ladugårdsbyggnaden, som består av en lada med ett gammalt fähus, är sannolikt från 1700-talet. Tillbyggt till denna finns en ladugård med plats för sex djur, ett stall för två hästar och en redskapsbod med drevhus för tröskvandring. Strax intill ligger även en jordkällare och ett svinhus med vedbod.

Genom ett EU-projekt har ekonomibyggnaderna på Näs Jönsagård på södra Visingsö har genomgått en pietetsfull renovering. Projektet drevs av Visingsö Hembygdsförening I samarbete med Länsarbetsnämnden och Länsstyrelsen. Under hela restaureringen har man varit angelägen om att arbetet i så stor utsträckning som möjligt ska utföras på samma sätt som originalet.

Guidning av Näs Jönsagård sker under Skördefesten.

Stigby 560 Visingsö