Like this event

Tabergs-å-leden

Upplev både natur och kultur på den tätortsnära Tabergs-å-leden. Den 18 km långa vandringsleden går mellan Månsarps station och Jordbron vid Munksjön i Jönköping. Du kan välja att gå hela eller delar av leden. Det är nära till både kollektivtrafik och bebyggelse.

Tabergs-å-leden går genom lummig grönska och vid porlande vatten. Du följer slingrande stigar och ser rester av industrins vagga. Det är lätt att hitta leden, den är grönmarkerad på stolpar och träd. Leden har en fallhöjd från Vederydssjön till Munksjön på 143 meter. Är du sugen på att grilla finns det en grillplats vid Gruvgården som ligger vid foten av Taberg. Härifrån kan du också ta en avstickare till Tabergs topp och njuta av den vackra utsikten.

Åns rika industrihistoriska arv speglas genom de dammar som finns kvar i Tabergsån. Dessa länkar till kulturhistorien som finns i bygden och den har rötter i medeltidens kvarnar. Också 1600-talets järnbruksetableringar och de kraftfulla utbyggnader av kraftstationer som gjordes för industrietableringar under 1900-talets början länkar till bygdens kulturhistoria. Det finns i dag tolv dammar/fall med vattenspeglar från Masugnsdammen ner till Kvarndammen vid Hovslätts hembygdsgård.

Det finns längs leden skyltar med information om dammarna och vad som producerats längs ån. Rastplatser och andra faciliteter är utmärkta på kartan.