Sjöboleden

Sjöboleden strax norr om Bottnaryd är en 7,3 kilometer lång kultur-och naturstig. Här finns det information om sevärdheter och om traktens kulturhistoria.

Leden är indelad i två etapper, den södra med blå markering, 3,3 km lång, med början vid Idrottsplatsen mot Sjöbo. Den norra med röd markering som är 4km lång med början vid Sjöbo. I början på den norra delen finns parkering, grillplats och museum. Vid båda starterna finns det information om själva leden. Ledens norra sträckning går i något mer kuperad terräng upp till höjderna vid Karlsberg och Hökaberg.

Du vandrar i omväxlande natur, längst fiskesjöar, på skogsstigar, genom gammelskog och grusåsar. Bitvis går leden även på mindre grusvägar. Du får uppleva och se mycket på vandringen, du passerar torpgrunder, hävdade ängs- och hagmarker, men också äldre fossila åkrar och vårens blåsippor vid Blåsippeberget.

Glöm inte vandringsstavarna, kaffetermosen och myggmedlet.