! Detta evenemang har redan varit

Kulturvandring "Kolarleden"

Bottnaryds Hembygdsförening byggde 2011 en kolarkoja och där får vi uppleva hur kolarna bodde när man kolade i milorna.

Vi har gjort det som tradition att vandra kolarleden och samtidigt få information om kulturlämningarna som finns utmed leden.

Vi bjuder på kolarnas favoritmat, nämligen kolbullar. Men för att orka äta dessa måste vi först vandra den 3,5 km långa vandringsleden. Samling kl.14.00 vid Bottnaryds badplats vid Stråken. Ni som bara vill avnjuta kolbullarna samlas vid badplatsen Stråken eller vid Kolarkojan Bottnaryd kl.16.00.

Arrangör: Bottnaryds Hembygdsförening, STF Södra Vätterbygden

Stråkenbadet Stråkenbadet Bottnaryd