Like this event

Komosse, naturreservat

Komosse kallas ibland för södra Sveriges vildmark. Här kan du vandra längs med den fem kilometer lång vandringsled och ta del av det unika djur- och växtlivet.

Naturreservatets orörda natur består till stor del av myrmark, vilket är orsaken till att den fem kilometer långa vandringsleden, Björnöleden, är spångad. Du kan börja din vandring vid Mörkös parkering. Komosse ligger i Småland och i Västergötland, på Lilla Björnö hittar du Femstensröset, som är en hög med stenar som markerar gränsen mellan Småland och Västergötland.

Variationen i fuktighet, höjd och näringsrikedom gör att växtligheten är mycket omväxlande. Här finns en mängd vitmossearter och en intressant blandning av växter. I fuktigare partier växer till exempel myrlilja, dystarr, vitag och ängsull. I näringsrikare partier finns snip och myggblomster. På torrare delar växer ljung, skvattram och andra ris tillsammans med klockljung, rosling och olika lavar. I trädbevuxna delar av mossen dominerar låga tallar.

Under sommarhalvåret sprudlar Komosse av fågelliv, skulle du vandra under denna period går det bra att bada i sjön Trehörningen.