Aktiviteter

Registrera aktiviteter

Här registrerar du dina aktiviteter för jonkoping.se

Tänk på detta när du fyller i formuläret:

Fält med * (asterix) och röd ram är obligatoriska. Dessa måste fyllas i för att formuläret skall gå att skicka in. Dessa är:

* Titel [sv] = Namnet på aktiviteten
* Beskrivning [sv] = En kort beskrivning av aktiviteten
* Kontakt-e-post (visas inte publikt) = En e-postadress vi kan komma i kontakt med er på
* Plats för aktiviteten (t.ex. fritidsgården Birka, Österängen)
* Kontaktperson = Vem är ansvarig på er organisation/förening för aktiviteten
* Ansvarig förening/organisation/arrangör

För att ange tiden för aktiviteten finns 2 val. Välj ett av alternativen:

Ange tillfällen med hjälp av ett tidsspann = Detta val är bra om man har väldigt många 
aktiviteter inom ett längre tidsspann Då anger man start-/slutdatum för tisdspannet samt vilken
tid och vilka dagar aktiviteten är. OBSERVERA att detta kräver att aktiviteten är på samma tid 
varje dag. För färre aktiviteter är det enklare att välja att ange tillfällen manuellt.

Ange tillfällen manuellt = Med detta val lägger man till varje tillfälle manuellt genom att klicka på 
plustecknet för varje tillfälle man vill lägga in och därefter ange:
    * Datum enligt formatet [år-månad-dag] t.ex. 2017-04-02
    * Starttid för när aktiviteten startar enligt formatet [timme:minut] t.ex. 13:30
    * Sluttid för när aktiviteten avslutas enligt formatet [timme:minut] t.ex. 15:00
  • Ja
  • Ja