! This experience has passed

Bygg Södra Munksjön i Minecraft

Skeppsbroparken, parken vid den södra delen av Munksjön.