! This experience has passed

Kampen i tiden

Jönköpings läns museum Dag Hammarskjölds plats 2